THÙNG RÁC Y TẾ ĐẠP CHÂN 15L

Kích thước: 26x25x38cm