Sóng nhựa hở H430 (sọt có bánh xe)

KT 780 x 500 x430 mm