Kích thước: 50 x 62 x 64cm

Kích thước: 50 x 55 x 48 cm

Kích thước: 52 x 60 x 51cm

Kích thước: 48 x 46 x 47 cm

Kích thước: 80 x 65 x 65 cm

Kích thước: 292 x 253 x 383 mm

Kích thước: 260 x 260 x 380 mm

Kích thước: 278 x 278 x 468 mm

Kích thước: 315 x 285 x 432mm

Kích thước: 233 x 200 x 325 mm

Kích thước: 182 x 129 x 298 mm

Kích thước: 1200 x 1000 x 900 mm Nhận gia công kích thước theo yêu cầu

Kích thước: 1000 x 800 x 840 mm Nhận gia công theo yêu cầu

Kích thước: 800x 600 x 640 mm Nhận gia công theo yêu cầu

Gia công kích thước theo yêu cầu

Kích thước 85x63x31cm

Kích thước: 146x118x79cm

Kích thước: 97x75x68cm

Kích thước: 229x200x87cm

Kích thước: 128x102x77cm

Kích thước: 76x60x59cm

Thông số kỹ thuật thùng rác gỗ vuông có gạt tàn – Tên thường gọi của sản phẩm: Thùng rác gỗ vuông có gạt tàn – Kích thước tổng thể: 360x360x800mm – Màu sắc: như hình – Chất liệu: inox, gỗ – Có giỏ đựng rác bên trong Thông tin sản phẩm thùng rác gỗ...

Thông số kỹ thuật thùng rác gỗ tròn có gạt tàn – Tên thường gọi của sản phẩm: Thùng rác gỗ tròn có gạt tàn – Kích thước tổng thể: 400x800mm – Màu sắc: như hình – Chất liệu: inox – Có giỏ đựng rác bên trong Thông tin sản phẩm thùng rác gỗ tròn...

Thông số kỹ thuật thùng rác treo đơn ngoài trời – Tên thường gọi của sản phẩm: Thùng rác treo đơn ngoài trời – Kích thước tổng thể: 350x980mm – Màu sắc: như hình – Chất liệu: inox, gỗ công nghiệp – Có giỏ đựng rác bên trong Thông tin sản phẩm thùng rác treo...

Thông số kỹ thuật thùng rác gỗ 2 ngăn ngoài trời H870 – Tên thường gọi của sản phẩm: Thùng rác gỗ 2 ngăn ngoài trời H870 – Kích thước tổng thể: 680x380x870mm – Màu sắc: như hình – Chất liệu: inox, gỗ công nghiệp – Có giỏ đựng rác bên trong Thông tin sản...

Thông số kỹ thuật thùng rác đôi gỗ tròn có gạt tàn – Tên thường gọi của sản phẩm: Thùng rác đôi gỗ tròn có gạt tàn – Kích thước tổng thể: 800x380x800mm – Màu sắc: như hình – Chất liệu: inox, gỗ công nghiệp – Có giỏ đựng rác bên trong Thông tin sản...

Thông số kỹ thuật thùng rác gỗ 2 ngăn ngoài trời nắp hở – Tên thường gọi của sản phẩm: Thùng rác gỗ 2 ngăn ngoài trời nắp hở – Kích thước tổng thể: 900x360x990mm – Màu sắc: như hình – Chất liệu: inox, gỗ công nghiệp – Có giỏ đựng rác bên trong Thông...