Lồng thép đựng hàng WC-A5

Kích thước: 1000 x 800 x 840 mm

Nhận gia công theo yêu cầu

Danh mục: