Lồng thép đựng hàng WC-A7

Kích thước: 1200 x 1000 x 900 mm

Nhận gia công kích thước theo yêu cầu

Danh mục: