Lồng thép đựng hàng WC-A3

Kích thước: 800x 600 x 640 mm

Nhận gia công theo yêu cầu

Danh mục: