Can nhựa 20 lít vuông tròn

Kích thước: 260 x 260 x 380 mm

Danh mục: