Can nhựa 20 lít vuông

Kích thước: 292 x 253 x 383 mm

Danh mục: