Thùng phuy nhựa 50 lít nắp mở

Kích thước:  Ø390x600mm

Danh mục: