Thùng phuy nhựa 150 lít nắp mở

Kích thước:  Ø450x995mm (+/- 10 mm)

Danh mục: