Thùng Phuy nhựa nắp kín 220 lít

Kích thước:  Ø585 x 935 mm (+/- 10 mm)

Danh mục: