Thùng rác 660L Composite 3 bánh đúc

Kích thước tổng thể: 1320 x 950 x 1080 mm