Thùng rác 660L 4 bánh đúc 1 nắp

Kích thước tổng thể: 1375 x 780 x 1220 mm