Khay đựng ốc vít H13

Kích thước: 360 x 210 x 135 mm