Thùng nhựa đặc H202

Kích thước: 600 x 385 x 220 mm